Tjänster

Saschas Familjearbete AB inriktar sig främst mot socialtjänstens öppenvård där många uppdrag är som Särskilt kvalificerad kontaktperson eller som ett resursförstärkt boende.

Företaget tar uppdrag som avser:

 • Familjehem/Jourhem 
 • SKKP
 • Stödboenden (med Ivo tillstånd)
 • Träningslägenheter
 • Umgängesstöd (bevakat umgänge)
 • Utredningsarbete
 • Handledning
 • Konsultation
 • Föreläsning
 • Placering och öppenvård kring “våld i nära relation”
 • Samt andra uppdrag av social karaktär.

Företaget har flera konsultstödda familjehem och Jourhem knutet till sig som ofta används som ett bättre och billigare alternativ än ett HVB eller SIS boende. För klienter som är mogna för eget boende tillhandahåller vi träningslägenheter / Stödboenden med en personlig kontaktperson.

Företagets jobbar under sekretess samt för löpande journaler.

kontakta-oss

 

En upphandlad kvalificerad öppenvård