Medarbetare

 Saschas Familjearbete AB har många medarbetare som jobbat och jobbar för företagets räkning med uppdrag inom socialtjänstens öppenvård. Ofta är dessa personer involverade i komplexa öppenvårdsärenden där exempelvis boende, SKKP, behandling är involverat.

“Det är viktigt att matcha rätt klient med rätt medarbetare, det är på så vis vi kan vägleda våra klienter att hitta rätt pusselbitar”.

Pussel

Här är några personer ur företagets personalgrupp:

Ann-Charlotte Lind (1974) arbetar som utredare, handledare och samordnare inom jour- och familjehemsvården. Utbildad socionom och arbetat över 20 år med socialt utsatta och har även varit HVB-föreståndare i många år.

Jan Bergwall (1966)
Placeringssamordnare.
Jan har sin bakgrund inom ledarskap och organisationsutveckling. Han har 20 år bakom sig som konsult inom olika organisationer och branscher som varit i behov av förändringsprocesser. Har lång erfarenhet av coaching gällande organisation, team, personal, Vd, ledningsgrupper. Han har även kompetens inom avtal- och affärsjuridik. Jan har lång erfarenhet av att bygga hållbara samarbeten och samverkanslösningar där både individens och uppdragsgivarens mål möts.
Jan har under 10 år drivit HVB hem på Gotland med inriktning på:
• Ungdomar och unga vuxna 15-20 år, Missbruksproblematik, Neuropsykiatri, Kriminalitet, Utredning, Psykosocial problematik samt nätverk.
• Familjer, Spädbarnsutredningar, Missbruksproblematik, Neuropsykiatri, Kriminalitet, Utredning, Psykosocial problematik samt nätverk.
• Familjehem, Missbruksproblematik, Neuropsykiatri, Kriminalitet, Utredning, Psykosocial problematik samt nätverk.

 

Hanna (1980) jobbar främst med tjejer / kvinnor som särskilt kvalificerad kontaktperson  / behandlare och har en mycket lämpad bakgrund att luta sig mot. Malmberg är en välutbildad yoga lärare, skådespelare samt dansare och har använts med stor framgång i förändringsarbete med målgruppen. Har en av huvudrollen i serien “En våldsam kärlek” som speglar våldsutsatta kvinnor som sänds i SVT 2020.

Renato (1976) jobbar med killar som särskilt kvalificerad kontaktperson har över 10 års erfarenhet av detta. Peyre har även jobbat som behandlingsassistent sedan 2010 med ungdomar placerade på behandlingshem. Peyre är utbildad Socialbehandlingspedagog och  Alkohol och drogterapeut.

Mikael  (1983) jobbar som särskild kvalificerad kontaktperson. Mikael har över 5 års erfarenhet av detta. Mikael har jobbat sedan 2008 med ungdomar placerade på behandlingshem både i Norge och i Sverige. Mikael är utbildad Socialbehandlingspedagog och KBT steg-1 terapeut, Mikael har även jobbat med dykning och turism utomlands under flera år.

Maxi  (1975) har över 20 års arbetslivserfarenhet av ungdomar i utanförskap som KP och ungdomsledare. Maxi är även otroligt kunnig inom kampsport och träning och har ett stort hjärta för att hjälpa och stötta utsatta ungdomar.

Mazen (1981) är utbildad socialpedagog, HAP-terapeut samt har goda kunskaper inom MI. Mazen har arbetat över 9 år med träningsboenden, HVB samt komplex öppenvård och har flera komplexa ärenden för företagets räkning. Idag arbetar Mazen med  företagets stödboenden.

Ingemar (1953) är utbildad läkare och specialist inom missbruk. Föreläser och utbildar inom missbruk, mindfulness och en av landets ledande experter inom missbruksvård och behandling.

 

En upphandlad kvalificerad öppenvård