Medarbetare

 Saschas Familjearbete AB har många medarbetare som jobbat och jobbar för företagets räkning med uppdrag inom socialtjänstens öppenvård. Ofta är dessa personer involverade i komplexa öppenvårdsärenden där exempelvis boende, SKKP, behandling är involverat.

“Det är viktigt att matcha rätt klient med rätt medarbetare, det är på så vis vi kan vägleda våra klienter att hitta rätt pusselbitar”.

Pussel

Här är några personer ur företagets personalgrupp:

Ann-Charlotte Lind (1974) – socionom.
Arbetar som utredare, handledare och samordnare inom jour- och familjehemsvården. Har över 25års erfarenhet av behandlingsarbete med barn, ungdomar och familjer inom kvalificerad öppenvård, samt som föreståndare vid HVB-verksamhet för särskilt vårdkrävande ungdomar; målgrupp- missbruk och kriminalitet.

Jan Bergwall (1966)
Placeringssamordnare.
Jan har sin bakgrund inom ledarskap och organisationsutveckling. Han har 20 år bakom sig som konsult inom olika organisationer och branscher som varit i behov av förändringsprocesser. Har lång erfarenhet av coaching gällande organisation, team, personal, Vd, ledningsgrupper. Han har även kompetens inom avtal- och affärsjuridik. Jan har lång erfarenhet av att bygga hållbara samarbeten och samverkanslösningar där både individens och uppdragsgivarens mål möts.
Jan har under 10 år drivit HVB hem på Gotland med inriktning på:
• Ungdomar och unga vuxna 15-20 år, Missbruksproblematik, Neuropsykiatri, Kriminalitet, Utredning, Psykosocial problematik samt nätverk.
• Familjer, Spädbarnsutredningar, Missbruksproblematik, Neuropsykiatri, Kriminalitet, Utredning, Psykosocial problematik samt nätverk.
• Familjehem, Missbruksproblematik, Neuropsykiatri, Kriminalitet, Utredning, Psykosocial problematik samt nätverk.

Hanna (1980) jobbar främst med tjejer / kvinnor som särskilt kvalificerad kontaktperson  / behandlare och har en mycket lämpad bakgrund att luta sig mot. Malmberg är en välutbildad yoga lärare, skådespelare samt dansare och har använts med stor framgång i förändringsarbete med målgruppen. Har en av huvudrollen i serien “En våldsam kärlek” som speglar våldsutsatta kvinnor som sänds i SVT 2020.

Ingemar (1953) är utbildad läkare och specialist inom missbruk. Föreläser och utbildar inom missbruk, mindfulness och en av landets ledande experter inom missbruksvård och behandling.

 

En upphandlad kvalificerad öppenvård